บริการการสร้างบทเรียนบริการ

       สำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning

บริการให้คำแนะนำ

  • ให้คำแนะนำในการสร้างบทเรียนออนไลน์
  • ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบ LMS
  • ให้บริการห้องปฏิยัติการสำหรับการจัดทำบทเรียนออนไลน์ไว้บริการในเวลาทำการ