การเข้าใช้งาน sharepoint

-


  บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบ sharepoint  
    เริ่มต้นเข้าใช้งานระบบ sharepoint  
    การปรับแต่งหน้าแรกในรายวิชา  
     
  บทที่ 2 การอัพโหลดไฟล์บทเรียนขึ้นระบบ sharepoint  
    วิธีการอัพโหลดไฟล์ scrom บทเรียนขึ้นระบบ sharepoint  
    การลบไฟล์ scrom บทเรียนในระบบ sharepoint  
    วิธีการเข้าไปศึกษาบทเรียน  
    วิธีการดูรายการประวัติผู้เข้าศึกษาบทเรียน  
       
  บทที่ 3 การจัดการคลังข้อสอบ  
    การสร้างคลังข้อสอบ  
    การเพิ่มข้อสอบแบบมัลติเปิลช้อยในคลังข้อสอบ  
    การดูข้อสอบที่ได้สร้างไว้  
    การแก้ไขข้อสอบ  
    การลบข้อสอบ  
    -------------------------------------  
    วิธีการเข้าไปเพิ่มข้อสอบในคลังข้อสอบ  
    การสร้างชุดข้อสอบโดยเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ  
    วิธีการเข้าทำแบบทดสอบ  
    วิธีการดูผู้เข้าทำแบบทดสอบ  
  บทที่ 4 การจัดการกลุ่มผู้เรียน  
    การสร้างกลุ่มผู้เรียน  
    การเพิ่มผู้เรียนในกลุ่ม  
    การลบผู้เรียนในกลุ่ม