รายละเอียดโปรแกรม

Welcome!


Camtasia Studio

รายละเอียดโปรแกรม
        โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น บันทึกภาพ และเสียงบนจอภาพ ดูวีดิโอ จัดการและสร้างไฟล์วิดิโอ สามารถตัดต่อ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Window Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif ตามต้องการ และจัดการด้านเสียงของไฟล์วีดิโอ