รายละเอียดโปรแกรม

Welcome!


Microsoft PowerPoint 2007

รายละเอียดโปรแกรม
          เป็นเครื่องมือสร้างสื่อการนำเสนอมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสื่อแบบข้อความ รุปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น