รายละเอียดโปรแกรม

Welcome!


Macromedia Flash

รายละเอียดโปรแกรม
          เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวได้มากมายหลายรูปแบบที่สำคัญคือ เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash Animation ที่สมบูรณ์ที่สุด