รายละเอียดโปรแกรม

Welcome!


Adobe PhotoShop6

รายละเอียดโปรแกรม
         ใช้ในการตกแต่งรูปภาพประกอบบทเรียน เป็นโปรแกรมที่รับความนิยมอย่างแพร่หลาย